P-märkta ventilerade golv i Stockholm

27 december 2023

UAMS AB, som driver Ventilerade Golv-sajten, erbjuder professionell installation av Jape Ventgolv. Jape Ventgolv har stolt burit P-märket sedan 2005 och är idag det enda P-märkta ventilerade golvet på marknaden.

P-märket är en certifiering från RISE Research Institutes of Sweden och står för hög kvalitet och säkerhet genom hela processen, från projektering till färdigt golv. Jape Ventgolv är P-märkt enligt RISE certifieringsregler SPCR 012. Det innebär att samtliga krav måste uppfyllas för att det installerade golvet ska förses med detta prestigefyllda märke.

Viktigt att notera är att oavsett om installationen till slut blir P-märkt eller inte, så håller UAMS AB samma höga standard i hanteringen av ditt projekt. Våra rutiner och strävan efter kvalitet förblir konstanta och syftar alltid till att ge dig som kund den trygghet och tillförsikt du förtjänar under hela projektets gång. Med UAMS AB och Jape Ventgolv får du en pålitlig partner för ditt golventreprenadprojekt.

Dessa är kriterierna för funktionsgaranti och P-märkning

Det aktuella projektet ska vara

 • Projekterat av godkänd projektör.
 • Levererat av Jape Ventgolv AB som objektsanpassat materialpaket.
 • Monterat av utbildad och godkänd montör.
 • Monterat enligt monteringsanvisning och ev. detaljritningar.
 • Kontrollerat och godkänt av behörig funktionskontrollant.
 • Kopplat till en separat fläkt (dvs ej byggnadens allmänna ventilation) och driftlarm installerat.

Följande dokument ska vara inskickade

 • Egenkontroll, ifylld av både montör och funktionskontrollant.
 • Relationsritning

Följande dokument skickas till fastighetsägare/förvaltare

 • Intyg, P-märkt mekaniskt ventilerat golv.
 • Drift- och skötselinstruktioner med P-märke
 • Kopia på egenkontroll och relationsritning.

Krav på brukaren för 10 års funktionsgaranti

 • Funktionstest och byte av filter vart annat år.
Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

RING OSS

0200-77 55 77
crossmenu