Ventilerade golv mot radon - radonsanering Stockholm

24 maj 2023

I kampen mot radon, en farlig och osynlig gas som kan tränga in i våra hem och utgöra en allvarlig hälsorisk, letar många efter effektiva lösningar. Ett sådant alternativ är att använda ventilerade golv. I denna artikel kommer vi att utforska hur ventilerade golv kan hjälpa till att minska radonhalten och skapa ett säkrare inomhusmiljö.

Vad är radon och varför är det farligt?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt genom nedbrytningen av uran i marken och berggrunden. När radonhalterna blir för höga och gasen tränger in i våra bostäder, kan det utgöra en allvarlig hälsorisk. Långvarig exponering för radon har kopplats till lungcancer och är särskilt farligt för rökare.

Ventilerade Golv Stockholm installerar ventilerat golv i din fastighet

Hur fungerar ventilerade golv mot radon?

Ventilerade golv är en lösning som syftar till att minska radonhalten i bostaden genom att skapa en kontrollerad luftcirkulation under golvet. Genom att ha ett utrymme eller en kanal under golvet tillåts luften att cirkulera fritt och radonhalten kan därmed reduceras.

För det första innebär ventilerade golv att en lufttät barriär, såsom en plastfilm eller en tjock membran, installeras över marken eller på undersidan av golvet. Detta hjälper till att förhindra att radongasen tränger in i bostaden genom golvet.

För det andra installeras ventiler eller luftningsöppningar längs med eller vid basen av byggnadens väggar. Dessa ventiler tillåter frisk luft att strömma in under golvet och skapa en kontinuerlig luftcirkulation. Den radonfyllda luften samlas upp och avlägsnas genom ventilationskanalen.

Fördelarna med ventilerade golv:

  1. Minskar radonhalten: Genom att skapa en kontrollerad luftcirkulation under golvet bidrar ventilerade golv till att minska radonhalten i bostaden. Detta ger ett säkrare och hälsosammare inomhusmiljö för de boende.
  2. Förhindrar fuktproblem: Ventilerade golv hjälper även till att förhindra fuktackumulering under golvet. Genom att tillåta luften att cirkulera kan fukt avdunsta och förhindra fuktrelaterade problem som mögel- och rötskador.
  3. Flexibilitet och anpassningsbarhet: Ventilerade golv kan installeras vid nybyggnation eller som en eftermontering i befintliga byggnader. Det finns olika tekniker och material tillgängliga för att anpassa lösningen efter byggnadens specifika behov.

Viktiga överväganden

Professionell installation: Det är viktigt att installera ventilerade golv korrekt för att säkerställa optimal funktion och effektivitet. Det är rekommenderat att anlita en kvalificerad entreprenör eller radonsaneringsfirma med erfarenhet av ventilerade golv för att genomföra installationen.

Kontinuerlig underhåll: För att säkerställa att ventilerade golv fortsätter att fungera korrekt är det viktigt att utföra regelbundet underhåll. Det kan innebära att rengöra ventilationsöppningar, kontrollera tätningar och övervaka radonhalten genom periodiska mätningar.

Kompletterande åtgärder: Ventilerade golv kan vara en effektiv del av en omfattande radonsaneringsstrategi. Det kan vara nödvändigt att kombinera ventilerade golv med andra åtgärder såsom tätningsåtgärder och förbättrad ventilation för att uppnå optimala resultat.

Ventilerade golv är en potentiell lösning för att minska radonhalten och skapa ett radonfritt boende. Genom att främja luftcirkulationen under golvet kan de bidra till att avlägsna radongasen och skapa en säkrare inomhusmiljö. Det är viktigt att konsultera professionella experter och följa riktlinjerna för korrekt installation och underhåll av ventilerade golv. Kom ihåg att ventilerade golv kan vara en del av en övergripande radonsaneringsstrategi och att andra åtgärder kan behöva vidtas för att ytterligare minska radonhalten.

Läs mer om radonsanering i Stockholm

Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

RING OSS

0200-77 55 77
crossmenu